Wat is een WA autoverzekering?

Door | 28 februari 2012

WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Zoals de naam al aangeeft, biedt de WA autoverzekering dus dekking tegen de schade waarvoor een automobilist wettelijk gezien aansprakelijk is. Op het moment dat een bestuurder van een auto in het verkeer schade aan andere personen of voertuigen veroorzaakt, dan wordt die schade gedekt door deze autoverzekering. De WA dekking is de minimale dekking die een autoverzekering kan bieden. Een WA dekking binnen een autoverzekering is in Nederland (en een groot aantal andere landen) een verplichte dekking! Zonder autoverzekering mag je in Nederland geen auto in je bezit hebben (tenzij deze in een schuur bewaard wordt). Deze verplichting zorgt er voor dat alle verkeersdeelnemers de garantie hebben dat ze een schadevergoeding ontvangen zodra ze – door de schuld van een andere autobestuurder – schade leiden.

 

Welke schade wordt gedekt bij een WA autoverzekering

Alle schade die met een verzekerde auto veroorzaakt wordt en waarvoor de eigenaar aansprakelijk is, valt normaal gesproken binnen de WA dekking. Hierbij geldt vaak wel een maximum. Dit maximum ligt wettelijk rond de miljoen euro per slachtoffer en 5 miljoen per ongeval. Veel verzekeraars bieden echter een hogere maximale dekking aan.

Voor de duidelijkheid: alleen externe schade is gedekt. Dus schade aan het motorrijtuig zelf of aan de bestuurder van het motorrijtuig valt niet binnen de WA dekking. Deze schade kan wel verzekerd worden, maar dan met een uitgebreidere autoverzekering.

De schade aan de auto is gedekt als de eigenaar zelf een ongeval veroorzaakt, maar ook als een andere automobilist in de auto rijdt. Ook binnen de WA dekking valt de schade die veroorzaakt wordt door goederen die met de auto vervoerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schade die ontstaat als goederen van de imperiaal zijn gevallen.

Er bestaat een aantal mogelijke situaties waarbij de verzekeraar de schade weliswaar wel zal voldoen, maar waarbij de schade door de verzekeraar verhaald zal worden op de verzekerde. Denk hierbij aan schade die opzettelijk veroorzaakt wordt. Of schade die veroorzaakt wordt bij het rijden onder invloed.